Процесирани избирачки места   98,69% = 2937 од 2976
Процесирани избирачки места
Општина Статус Проценти Број на избирачки места
АЕРОДРОМ завршен во прв круг 100,00% 77 од 77
АРАЧИНОВО втор круг 100,00% 8 од 8
БЕРОВО втор круг 100,00% 16 од 16
БИТОЛА втор круг 100,00% 152 од 152
БОГДАНЦИ втор круг 100,00% 10 од 10
БОГОВИЊЕ завршен во прв круг 100,00% 30 од 30
БОСИЛОВО завршен во прв круг 100,00% 18 од 18
БРВЕНИЦА втор круг 100,00% 18 од 18
БУТЕЛ втор круг 100,00% 31 од 31
ВАЛАНДОВО завршен во прв круг 100,00% 23 од 23
ВАСИЛЕВО завршен во прв круг 100,00% 17 од 17
ВЕВЧАНИ завршен во прв круг 100,00% 3 од 3
ВЕЛЕС втор круг 100,00% 73 од 73
ВИНИЦА завршен во прв круг 100,00% 30 од 30
ВРАПЧИШТЕ втор круг 100,00% 27 од 27
ГАЗИ БАБА завршен во прв круг 100,00% 78 од 78
ГЕВГЕЛИЈА завршен во прв круг 100,00% 35 од 35
ГОСТИВАР втор круг 100,00% 89 од 89
ГРАДСКО завршен во прв круг 100,00% 10 од 10
ДЕБАР завршен во прв круг 100,00% 24 од 24
ДЕБАРЦА втор круг 100,00% 28 од 28
ДЕЛЧЕВО втор круг 100,00% 33 од 33
ДЕМИР КАПИЈА завршен во прв круг 100,00% 11 од 11
ДЕМИР ХИСАР завршен во прв круг 100,00% 40 од 40
ДОЈРАН завршен во прв круг 100,00% 8 од 8
ДОЛНЕНИ прегласување во прв круг 100,00% 39 од 39
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ втор круг 97,44% 38 од 39
ЖЕЛИНО завршен во прв круг 100,00% 26 од 26
ЗЕЛЕНИКОВО завршен во прв круг 100,00% 15 од 15
ЗРНОВЦИ завршен во прв круг 100,00% 4 од 4
ИЛИНДЕН завршен во прв круг 100,00% 19 од 19
ЈЕГУНОВЦЕ втор круг 100,00% 20 од 20
КАВАДАРЦИ втор круг 100,00% 54 од 54
КАРБИНЦИ втор круг 100,00% 16 од 16
КАРПОШ втор круг 100,00% 62 од 62
КИСЕЛА ВОДА завршен во прв круг 100,00% 68 од 68
КИЧЕВО завршен во прв круг 100,00% 106 од 106
КОНЧЕ завршен во прв круг 100,00% 10 од 10
КОЧАНИ втор круг 100,00% 56 од 56
КРАТОВО завршен во прв круг 100,00% 35 од 35
Општина Општина Проценти Број на избирачки места
КРИВА ПАЛАНКА завршен во прв круг 100,00% 44 од 44
КРИВОГАШТАНИ завршен во прв круг 100,00% 13 од 13
КРУШЕВО завршен во прв круг 100,00% 22 од 22
КУМАНОВО втор круг 100,00% 128 од 128
ЛИПКОВО завршен во прв круг 100,00% 26 од 26
ЛОЗОВО втор круг 100,00% 9 од 9
МАВРОВО И РОСТУША завршен во прв круг 100,00% 34 од 34
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА завршен во прв круг 100,00% 14 од 14
МАКЕДОНСКИ БРОД завршен во прв круг 100,00% 51 од 51
МОГИЛА втор круг 100,00% 23 од 23
НЕГОТИНО завршен во прв круг 100,00% 25 од 25
НОВАЦИ завршен во прв круг 100,00% 23 од 23
НОВО СЕЛО завршен во прв круг 100,00% 19 од 19
ОХРИД завршен во прв круг 100,00% 73 од 73
ПЕТРОВЕЦ завршен во прв круг 100,00% 16 од 16
ПЕХЧЕВО завршен во прв круг 100,00% 9 од 9
ПЛАСНИЦА завршен во прв круг 100,00% 5 од 5
ПРИЛЕП завршен во прв круг 100,00% 132 од 132
ПРОБИШТИП завршен во прв круг 100,00% 44 од 44
РАДОВИШ завршен во прв круг 100,00% 40 од 40
РАНКОВЦЕ завршен во прв круг 100,00% 13 од 13
РЕСЕН втор круг 100,00% 47 од 47
РОСОМАН завршен во прв круг 100,00% 10 од 10
САРАЈ завршен во прв круг 100,00% 34 од 34
СВЕТИ НИКОЛЕ завршен во прв круг 100,00% 33 од 33
СОПИШТЕ завршен во прв круг 100,00% 13 од 13
СТАРО НАГОРИЧАНЕ втор круг 100,00% 38 од 38
СТРУГА втор круг 88,46% 69 од 78
СТРУМИЦА прегласување во прв круг 100,00% 77 од 77
СТУДЕНИЧАНИ втор круг 100,00% 21 од 21
ТЕАРЦЕ втор круг 100,00% 25 од 25
ТЕТОВО втор круг 100,00% 92 од 92
ЦЕНТАР втор круг 56,06% 37 од 66
ЦЕНТАР ЖУПА завршен во прв круг 100,00% 15 од 15
ЧАИР втор круг 100,00% 62 од 62
ЧАШКА завршен во прв круг 100,00% 29 од 29
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО втор круг 100,00% 13 од 13
ЧУЧЕР - САНДЕВО завршен во прв круг 100,00% 14 од 14
ШТИП завршен во прв круг 100,00% 69 од 69
ШУТО ОРИЗАРИ завршен во прв круг 100,00% 19 од 19
Интерактивна мапа на Република Македонија
Статистички информации
Вкупно
Регистрирани гласачи 1.743.403
Вкупен број на избирачки места 2.976
 
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци (без ЗРЛ) 2.937 / 98,69%
Вкупно гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци 1.110.227
Број на важечки гласачки ливчиња 1.071.688
Број на неважечки гласачки ливчиња 38.539
Одѕив на гласачи од избирачките места од кои пристигнале податоци 64,88%
Одѕив
Вкупно
Регистрирани гласачи (ИМ каде се гласа)
Вкупен број на избирачки места
 
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци (без ЗРЛ)
Вкупно гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци
Одѕив на гласачи од избирачките места од кои пристигнале податоци

Одберете општина за да Ви се прикажат резултати
Основни изборни единици